Продължете към съдържанието
 

Политика за Поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за “Греен ЕООД” – Optimized Web Bulgaria и процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо нашата политика, определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

“Греен ЕООД” е администратор на личните данни, които вие ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

“Греен ЕООД”

гр. София

ул. Съборна 5, ет. 4

Регистрационен номер на компанията 205054512

МОЛ: Атанас Богоев

Регистрационен номер по ДДС: BG205054512

Къде се съхраняват Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

За трансфери извън ЕИП, “Греен ЕООД” ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят в “Греен ЕООД”, фирмата ще ги ползва като персонален администратор на данни.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън “Греен ЕООД”. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с “Греен ЕООД”, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:

Когато “Греен ЕООД” обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от “Греен ЕООД” по всяко време, освен в следните ситуации:

  • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
  • имате неуреден дълг към “Греен ЕООД”, независимо от начина на плащане
  • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
  • Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
  • Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
  • ако сте направили покупка на услуга, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на “Греен ЕООД”. “Греен ЕООД” няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следният начин: – като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел.

Имате право да поискате “Греен ЕООД” да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства, ако:

  • възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на “Греен ЕООД”, то “Греен ЕООД” ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
  • претендирате, че Вашите данни са неточни, “Греен ЕООД” трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
  • обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
  • “Греен ЕООД” вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как бихте могли да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на office@optimizedwebbulgaria.com.

Обработваме следните категории лични данни:

* информация за контакт – име, имейл и телефонен номер

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашата информация с лични данни се изпраща само до нашият имейл и се вижда единствено от нас. Не я споделяме или обсъждаме с никой. Тя се използва единствено, за да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим отлично обслужване.

Правно основание за обработване на Вашите лични данни.

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на optimizedwebbulgaria.com  – “Греен ЕООД, за да Ви предостави качествена услуга, отговаряща и удовлетворяваща изискванията Ви.

Вашите данни се съхраняват в нашата система, докато сте активен клиент.

Optimized Marketing

Optimized Web Bulgaria са Персонализирана Агенция с Пълен Набор от Услуги за Дигитален Маркетинг.

 Бизнес Център “Витоша, бул. „Черни връх“ 47, Офис 11, 1407 Промишлена зона Хладилника, София +359 87 797 3418

Дизайн