Продължете към съдържанието
 

Колко струва SEO оптимизацията в България

Цената за класиране на първа страница от резултатите в търсенето на Google зависи главно от времето, необходимо за достигане до там. Основна роля върху SEO Оптимизация цени оказва конкуренцията на вашия бизнес.

Ако бизнеса ви е доста конкурентен, ще отнеме много повече време за постигане на оптимизацията му. Например, ако сте в в туристическия бизнес или в недвижимите имоти времето и SEO оптимизация цена ще са повече в сравнение с това, ако предлагате редки стоки и услуги.

При оптимизация за търсачките има различни различни дейности, които трябва да се извършват. В тази статия ще се опитаме да обясним тези задачи по ясен и простичък начин, за да можете да разберете какво трябва да бъде изпълнено.

Техническо SEO

Лв. 800 еднократно плащане
Одит на уеб сайта
Анализ и проучване на ключови думи и на конкуренция
Регистрация в Google tools и основните сайтове за уеб администратори
Инсталиране и конфигуриране на необходимите плъгини за оптимизация.
Създаване на sitemap.xml, sitemap.html, htaccess и robots.txt
Оптимизация и компресиране на JS, HTML и CSS код
Оптимизация на URL адреси, заглавия, мета описания и мета ключови думи. (20 страници)
Оптимизация на изображения
Оптимизация на скоростта на зареждането на уеб сайта
Оптимизация на продукта
Геолокация и Google Business
Оптимизация на български, английски или испански език
Доклад за свършената работа

Първоначално SEO

Лв. 100 на страница
Създаване и публикуване на страници за продукти и услуги
Оптимизация на ново съдържание
Доклад за свършената работа
Изпращане на SEO оптимизиран текс за одобрение от клиента
Yoast Premium
Страници с текстове на български, английски и испански

Текущо SEO

Лв. 600 на месец
Контрол и индексиране и дублиращо се съдържание. Грешки и пренасочвания 404 и 301
Създаване и публикуване на 4 статии на месец в блог/новини
SEO Оптимизация на ново съдържание
Публикуване (споделяне) на съдържанието в социалните профили на Facebook, Twitter, Tumblr и Linkedin
Настройки и актуализации на алгоритмите на Google
Консултации по дигитален маркетинг, фокусирано върху съответния бизнес
Анализ на процесите и месечни мониторингови доклади
Изпращане на SEO оптимизиран текс за одобрение от клиента
Yoast Premium
Страници с текстове на български, английски и испански

Техническо SEO и SEO оптимизация цена

Няма нищо наистина техническо в техническото SEO. Не се нуждаете от умения за програмиране, за да извършите тази работа, просто разбиране за това как работи Google.

Техническото SEO трябва да е част от всички нови уебсайтове, но в 90% от случаите то не е изпълнено.

Ако вашият уебсайт не следва техническите указания за SEO, е малко вероятно да има успех в резултатите от търсенето в Google.

Техническото SEO трябва да се извърши само ВЕДНЪЖ, но цената отчасти ще зависи от броя на страниците във вашия уебсайт (SEO оптимизация цени).

Скорост на зареждане на уеб сайта

Доста очевидно е, че посетителите на вашия уеб сайт няма да чакат повече от няколко секунди, но ситуацията е на път да се влоши много, тъй като Google скоро ще започне да маркира уеб сайтовете в резултатите от търсенето като „Бавно зареждащи?“. Кой ще кликне на уебсайт, който се зарежда бавно?

ози, който изработва вашия уебсайт, трябва да спазва някои основни правила (ако приемем, че уеб сайтът ви ще бъде изграден с помощта на система за управление на съдържанието като WordPress):

 • Трябва да избере софтуера като шаблони и създаване на страници, които се зареждат бързо (това решение трябва да се вземе в началния етап на създаване на уеб сайта ви)
 • Трябва да се използват минимален брой плъгини за бързо зареждане
 • Уебсайта трябва да се инсталира на бърз сървър
 • Да се добави функционалността за скорост, кеширане, след като крайната версия на уеб сайта е вече онлайн

Как Google може да намери вашия уебсайт

Без да навлизаме в твърде много технически подробности тук, на вашия уебсайт трябва да бъде инсталиран файл robots.txt, така че роботите от търсачките да могат да обхождат вашия уебсайт, за да открият съдържанието ви.

Други полезни техники за подпомагане на Google, за да може открие вашия уебсайт са:

 • Да имате файл на сайта (sitemap) на вашия сървър, който изброява страниците на уебсайта ви
 • Да е налице много ясна навигационна структура на уебсайта ви, която Google ще намери лесна за следване

Избягвайте прекъснати връзки

Със сигурност това, което ще прогони посетителите от вашия уебсайт, са неработещите връзки. Прекъснатите връзки могат да бъдат намерени с помощта на безплатен инструмент за проверка на връзки.

Тези прекъснати връзки трябва да се коригирани по време на изпълнение на техническия SEO проект.

Избягвайте дублирането на съдържание

Достатъчно трудно е да класирате уебсайта си, и не е нужно да обърквате Google с едно и също съдържание, повтарящо се на няколко страници. Това е особено трудно да се избегне, когато имате няколко локации и съдържанието е на един и същи език. Инструмент като този ще ви помогне да намерите дублираното съдържание в уебсайта си.

Друг проблем с дублираното съдържание е, когато някой е копирал текст, дума по дума от друг уебсайт. Google ще индексира едно и също съдържание само веднъж и ако съдържанието ви не е индексирано първо, страницата с дублирано съдържание няма да ви бъде от полза на SEO.

https защита за вашия уеб сайт

 

HTTPS гарантира, че никой не може да прихване данните, изпратени между браузъра и сайта. Така например, ако хората влязат (log in) във вашия сайт, техните идентификационни данни са безопасни.

Нужен ви е SSL сертификат, за да внедрите HTTPS на вашия сайт. Google признава важността на сигурността и затова създаде HTTPS сигнал за класиране: защитените уебсайтове се класират по-високо от опасните еквиваленти.

Можете да проверите дали вашият уебсайт е HTTPS, като погледнете в горната лява част на вашия браузър.

Освен че Google наказва не защитените уеб сайтове, липсата на SLL ще предизвика много посетители да напуснат уебсайта Ви незабавно.

Други технически SEO дейности свързани с SEO оптимизация цени

Има много други технически дейности, които трябва да бъдат обхванати, за да не навлизаме в подробности на тази страница. Като:

 • Международните уебсайтове използват hreflang тагове
 • Използване на структурирани данни
 • Използване на правилните мета данни

Основно съдържание - Cornerstone (първоначално SEO)

Трябва да изясните на Google кои са основните продукти или услуги, които предлагате.

Трябва да имате страница с алтернативно съдържание за всеки продукт или услуга. Обикновено услугите или продуктите са около 7, но може да има много повече.

На английски език тези страници може да се нуждаят от 2000 думи, за да се класират на първата страница на Google, ако сте в конкурентна индустрия. На други езици може да е достатъчно 1000 думи на страница.

 

Тези 1000 или 2000 думи не могат да бъдат каквито и да е.

Те трябва да обобщават всяка една от под-услугите, които се предлагат в страницата и да използват заглавия, за да разделят съдържанието. Като пример, на тази страница обсъждаме SEO цени, така че имаме секции за всяка една от различните SEO дейности, които са свързани.

 • Технически SEO
 • Първоначално SEO
 • Продължително SEO

Основното съдържание – Cornerstone (първоначално SEO), подобно на техническото SEO, трябва да се изпълнява само веднъж, но трябва да се извърши правилно от SEO специалист.

Текущото SEO, което трябва да извършите, ще зависи много от нивото на вашата конкуренция. Продължителното SEO е с месечен план, който  има две цели:

 • Добавяне на уникално, полезно съдържание към уебсайта и свързването му с основното съдържание
 • Създаване на връзки от външни уебсайтове, които Google класира високо и са свързани с вашия бизнес

При нишов бизнес може да започнете да виждате резултати след 3 месеца, но за основните отрасли ще трябва да бюджетирате поне 6 месеца (за SEO оптимизация цени) , за да постигнете резултати.

Така че, по принцип, текущите SEO дейности ще имат голямо влияние върху вашите SEO разходи повече от еднократните – техническите и първоначални SEO дейности.

SEO Prices Bulgaria - These are sample plans as all businesses different

Technical SEO

One off analysis and repair tasks
Лв. 800 Monthly
 • Website Audit
 • Keyword Analysis and Competition Analysis
 • Register site on Google Search Consoletools and major webmaster sites
 • Installation and configuration of necessary optimization plugins
 • Create sitemap.xml, sitemap.html, htaccess and robots.txt files
 • Optimization and compression of JS, HTML and CSS code
 • List Item
 • URL optimization, titles, meta descriptions, and meta keywords. (upto 20 pages)
 • Image optimization
 • Website load speed optimization
 • Product Optimization
 • Geolocation and Google My Business Setup
 • Search Engine Optimization in Bulgarian, English or Spanish
 • Work completion report

Initial SEO

Create cornerstone content
Лв. 100 Per Page
 • Creating and publishing pages for products and services
 • Search Engine Optimization of new content
 • Submit SEO optimized text for client approval
 • Install and Configure Yoast Premium
 • SEO pages can be written inBulgarian, English and Spanish
 • Report on work performed

Ongoing SEO

Monthly SEO Activity
Лв. 600 Monthly
 • Control and indexing and duplicate content. 404 and 301 errors and redirects
 • Create and publish 4 articles per month on blog / news
 • Search Engine Optimization of new content
 • Post (share) content on social profiles on Facebook, Twitter, and Linkedin
 • Comply with Google Algorithm Settings and Updates
 • Digital marketing consultancy
 • Submit SEO optimized text for client approval
 • Install and Configure Yoast Premium
 • Text can be created in Bulgarian, English and Spanish
 • Provide process analysis and monthly monitoring reports

SEO For Beginners: 3 Powerful SEO Tips to Rank #1 on Google in 2020

Optimized Marketing

Optimized Web Bulgaria са Персонализирана Агенция с Пълен Набор от Услуги за Дигитален Маркетинг.

 Бизнес Център “Витоша, бул. „Черни връх“ 47, Офис 11, 1407 Промишлена зона Хладилника, София +359 87 797 3418