Продължете към съдържанието
 

Достъпно внедряване на CRM в България за SME

С едно успешно внедряване на CRM система – Customer Relationship Management, можете да регистрирате възрвъщаемост на инвестицията, между 2 и 5 пъти, спрямо инвестираната сума, но около 70% от проектите по имплементиране на CRM, се провалят в постигането на своите цели.

Без изцяло функционираща CRM система, Вие ще губите потенциални клиенти и продажби, генерирани от вашите маркетинг дейности.

Една CRM система е жизненоважен елемент, в процеса на оптимизация на дигиталния маркетингов процент на конвертиране .

Вашата организация ще максимализира ползите от CRM системата, като първо идентифицира областите, които искате да подобрите или проблемите които искате да разрешите.

Има няколко CRM решения в България, но не всички организации могат да си позволят пълноценни услуги, предоставени от Salesforce или Microsoft, така че Optimized се фокусира върху малките и средни компании, които изискват по-достъпни решения като Zoho CRM.

Тук ще обясним стъпките, които трябва да предприемете за едно успешно имплементиране на CRM в България (или където и да е другаде).

Определете Вашата CRM Стратегия

Преди да започенете вашия CRM проект, жизненоважно е да е определите, това което искате да постигнете. Вашата CRM стратегия трябва да включва:

 • Цели за постигане с CRM
 • Проблеми за разрешаване
 • Области на бизнеса, които да покрива (продажби, маркетинг, обслужване на клиенти)
 • Процеси, които да поддържа
 • Изплащане на проекта
внедряване на CRM система

Създайте Вашия План За Внедряване на CRM Система

Стъпките, при проект за имплементация на CRM са:

 • Прогнозиране на бюджет за внедряване на CRM система, който да включва:
  • Лицензионни такси за CRM

  • Такси за консултация за управление на проект, миграция на данни и персонализиране

  • Обучение на персонал

  • Разход за покриване на персонал, назначен по проект

  • Архив на данни и складиране

 • Създаване на екип за имплементиране на CRM, който ще включва:
  • Ръководител на проекта
  • Софтуерен анализатор, който е отговорен за миграция и прочистване на данни
  • Софтуерен разработчик, за персонализиране и интеграция на системата
  • Тестови ръководител
  • Представители от всички ключови потребителски групи
 • Анализиране на текущата Ви ситуация, Вашите проблеми и изисквания.
 • Определяне на CRM решение с функционалност, която да покрие изискванията. Решението трябва да включва определяне на CRM персонализацията и интеграцията, които трябва да бъдат извършени.
 • Провеждане на проучване на търговците, взимайки предвид фактори като:
  • Сила на продукта
  • Опит в CRM пазара
  • Ниво на познания на консултантите
  • Опит в работата с компании, със същия размер и вид
 • Извършване на прочистване на данни, за да се провери и поправи качеството на Вашите бизнес данни

 • Уточняване на миграционните стъпки, нужни при трансфер на данни от Вашето CRM наследство или таблици, към едно ново CRM решения

 • Определеяне на нови работни CRM практики, включващи подробни автоматизирани работни процеси, персонализирани отчети и табла, автоматизирани обновления на масовите архиви и CRM интеграция с други системи, като уебсайт и ERP система

 • Тестване на CRM системата, за слабости и проверка дали нейните функции работят, спрямо спецификацията на изискванията

 • Определяне на плана за имплементация в бизнес областите. Това може да включва поетапно въвеждане

 • Въвеждане на цялостното CRM решение в продуктовата среда

 • Провеждане на потребителско обучение за постигане на ефикасна и продуктивна употреба на новата CRM система

 • Мониториране на производителността на CRM, разрешаване на системи проблеми и правилна настройка на CRM функции и процеси, така че да бъдат в крак с променящите се бизнес или потребителски нужди.

Оценка на Рисковете при Внедряване на CRM Система

Постоянната оценка на риска, е част от всеки проект за имплементиране на CRM. Рисковете при проект за имплементиране на CRM, включват:

 • Надхвърляне на срок и бюджет
 • Управление на целта на проекта
 • Оценка на силните и слабите страни на Вашия екип по имплементиране на CRM
 • Входяща цена за не-служители, поради заплаха от новата система на техните работни места. Това може да бъде смекчено, чрез участие на раненен етап в проекта.
 • Стръмна крива на обучение, за текущия персонал

Всички тези рискове, биха могли да повлияят върху ефикасността на Вашата CRM система.

Оценка на Успеха на Имплементацията на CRM

Системна дейност, която да преглежда броя на отделни действия, извършени от даден потребител в системата

 • Записване на обновления
 • Качество входящата информация
 • Повишение на рентабилността

Трансформирайте Вашия бизнес като внедрите CRM

Понякога за Вас е трудно, да внедрите проект като CRM, поради липса на знания и служители на разположение, и ако се провалите в успешното имплементиране на Вашата нова CRM система, това ще доведе до загуба на продажби и рекламни възможности.

Ако искате да кандаидатствате за доказани практики по имплементация, към Вашия проект и да получите професионална помощ, за Имплементацията на Вашия CRM в България, тогава свържете се с експертите от Optimized.

Optimized Marketing

Optimized Web Bulgaria са Персонализирана Агенция с Пълен Набор от Услуги за Дигитален Маркетинг.

 Бизнес Център “Витоша, бул. „Черни връх“ 47, Офис 11, 1407 Промишлена зона Хладилника, София +359 87 797 3418